NET ISI’nın Kalite Politikası; müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin optimum kalite ve maliyetle sağlanması ayrıca yürürlükteki kanun ve standartlara uygun, çevre dostu ürünlerle karşılanması için yüksek bilgi birikimli ve nitelikli iş gücümüzle, güncel teknolojileri kullanan çözümler üretmektir.

Bu konudaki hedef ve taahhütlerimiz:

Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde, güvenilir ve aranan çözüm ortağı olmak.

• Kalite sistemleri çerçevesinde, tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için eğitim ve ekip çalışmasına önem vererek, kalite düzeyini sürekli yükseltmek.

• Uzun vadeli iş ortağı olarak gördüğümüz tedarikçilerimizle olan iş birliğimizi, etik kurallar çerçevesinde ve karşılıklı güvene dayalı olarak gerçekleştirmek.

• Başlanan her projeyi zamanında, en uygun tekniklerle, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak.

• İnsanlığa ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak, gerçekleştirdiğimiz işlerle ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

 

Temel yöntemimiz SÜREKLİ İYİLEŞTİRME, temel ilkemiz İŞİ İLK SEFERİNDE DOĞRU YAPMAKTIR.